Certifikáty

certifikát

PLAST – MONT, s.r.o.
Okružná 23
984 03 Lučenec 10

EN 14 351-1:2006
Dvere z plastu
REHAU ® BRILANT-DESIGN S 799
(5-komorový systém)

Vodotesnosť: trieda 7A podľa EN 12208
Nebezpečné látky: NPD
Odolnosť proti zaťaženiu vetrom:
trieda C3 podľa EN 12210
Výška prechodového otvoru: najmenej 1970 mm
Odolnosť proti zvislému zaťaženiu krídla:
trieda 3 podľa EN 1192
Odolnosť proti krúteniu krídiel:
trieda 3 podľa EN 1192
Odolnosť proti nárazu mäkkým a ťažkým telesom:
trieda 3 podľa EN 1192
Odolnosť proti opakovanému otváraniu a zatváraniu: trieda 5 podľa EN 12400
Vzduchová nepriezvučnosť: RW = 28 dB
Súčiniteľ prechodu tepla: 1,3
Prievzdušnosť: trieda 2 podľa EN 12207
certifikát

PLAST – MONT, s.r.o.
Okružná 23
984 03 Lučenec 10

EN 14 351-1:2006
Okno z plastu
REHAU ® EURO 70 S 774
(5-komorový systém)

Odolnosť proti zaťaženiu vetrom – skúšobný tlak:
trieda 5
Odolnosť proti zaťaženiu vetrom – odchýlka rámu:
trieda C
Vodotesnosť – nechránené (A): trieda E1200
Vodotesnosť – chránené (B): NPD
Obsah nebezpečných látok: NPD
Únosnosť bezpečnostného vybavenia:
vyhovuje prahovej hodnote
Výška otvoru balkónových dverí: min. 1970 mm
Akustické vlastnosti: 32(-1; -5)
Súčiniteľ prechodu tepla: 1,3 – 1,4
Prievzdušnosť: trieda 4